Sponsors gezocht

Waarvoor sponsors gezocht?

Elk jaar blijken wij behoefte te hebben om wensen van de verschillende schooltuincomplexen te vervullen die boven ons budget stijgen.

In de afgelopen jaren hebben we verschillende donaties mogen ontvangen van de volgende fondsen en bedrijven:
PRAXIS
Rabobank wensenfonds
Fonds 1818
WOZ-fonds
Singelloop
Kiwanis
Avery
Gamma
H.L.Druckerfonds
Oranjefonds (NL doet)
NAK-tuinbouw
Garant zaden
De Bosrand

Hartelijk dank voor uw bijdrage!


Formulier voor aanmelding als donateur of lid van de Vereniging Leidse Schooltuinen (VLS)

Je kunt je aanmelden als lid of donateur door het onderstaande gedeelte van dit blad ingevuld toe te zenden aan het secretariaat van de VLS of dit bericht te mailen en het toegezegde bedrag over te maken. 
Wordt u vrijwilliger bij ons dan bent u automatisch lid.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
0 Een éénmalige donatie:
De hoogte van de bijdrage kan uiteraard geheel zelf bepaald worden. Er hoeft verder geen contact te zijn tussen de gever en de VLS. Er wordt door de VLS ook geen verder verenigingsnieuws toegezonden.

0 Met een jaarlijkse donatie: "Een vriendje voor een tientje". Door betaling van 10 euro per kalenderjaar. De donateur ontvangt de VLS-nieuwsbrief en betaalt jaarlijks de toegezegde bijdrage.

0 Met een jaarlijkse donatie: "VLS-sympathisant". Voor een hoger bedrag dan 10 euro per kalenderjaar. De donateur ontvangt de VLS-nieuwsbrief en betaalt jaarlijks de toegezegde bijdrage.

0 Lid worden van de Vereniging Leidse Schooltuinen:
Als lid ontvang je de VLS-nieuwsbrief en ontvangt 2 x jaarlijks een uitnodiging voor een algemene ledenvergadering. Je hebt stemrecht tijdens de vergadering en kunt bestuurslid worden. Je betaalt jaarlijks de vastgestelde contributie. Deze bedraagt 15 euro (een hoger bedrag mag ook!) Actieve leden kunnen  overigens door het bestuur vrijgesteld worden van het betalen van contributie. Ook scholen, instanties en bedrijven kunnen lid worden van de VLS.

Meld je aan bij het secretariaat:
Per post: Marianne Kooijmans
               Van Eijsingapark 2
                2333 VJ Leiden
Per mail: M.C.Kooijmans@planet.nl

Betaal bij de penningmeester:
girorekening 5700391
t.n.v. Ver.Leidse Schooltuinen Leiden

Aanmelding bij de Vereniging Leidse Schooltuinen
0 ik doe een éénmalige donatie van .......euro.
0 ik word "Een vriendje voor een tientje" met een jaarlijkse donatie van 10 euro.
0 ik word "VLS-sympathisant" met een jaarlijkse donatie van ......euro.
0 ik word lid van de VLS en betaal jaarlijks contributie.

Naam: ............................................................................................
Adres:............................................................................................
Postcode en woonplaats:.........................................................
Emailadres:...................................................................................
Telefoonnummer:........................................................................

Bij verzending per post
handtekening:                    ...................................................Nieuwe reacties