Schooltuin "De Distelvink"


Een werkzondag in mei 2021

Welkom bij 'De Distelvink'
(Stevenshof)


Op deze pagina treft u verder: 

- Waar kunt u ons vinden?                
- Extra openstellingen en bijzondere dagen 
- Tuinplannen
- Groei, bloei en oogst in 2020
- Onze geschiedenis
- Hoe kwam de schooltuin aan zijn naam?
-  Vrijwilligers gezocht voor onze tuin
             
               
Contactpersonen:

Anne van de Zande annevandezande@hetnet.nl
  
Telefoon Tuinhuis: 071 - 531 6315    
Eindelijk winter in 2021

Waar kunt u ons vinden?

Midden in het groene hart van de wijk Stevenshof, in het Stevenspark, ligt het schooltuincomplex De Distelvink. En wel 
pal naast de dierenweide, aan het Christine Baderpad, een fiets- en wandelpad dat om de tuin heen loopt. De tuin biedt plek aan ruim 220 schooltuintjes. Alle kinderen, die in de Stevenshof wonen en die in groep 6 op een van de vier basisscholen zitten, krijgen een eigen tuintje van elk 1 bij 5 meter. Ook kinderen van het speciaal onderwijs kunnen er tuinieren in hun eigen groepstuin. Naast deze tuintjes is er een bijenstal, een kruidentuin, een composthoop, een kas, een ‘kleine beestjes’-pad en aparte akkers, waar elk jaar graan, groente en bloemen groeien. Om de tuin heen is een weggetje gemaakt waarlangs  allerlei verschillende soorten bomen en struiken zijn aangeplant. 

De Distelvink vervult graag haar functie als wijktuin. Als er op de tuin gewerkt wordt, zijn bezoekers van harte welkom.  Veel kinderen lopen na schooltijd nog even het hek binnen om naar hun tuintje te gaan kijken en er even te werken. Daarnaast zijn er elk jaar openstellingen op een vaste middag in de week, op vier zondagmiddagen en op de jaarlijkse ‘Open avond ‘. Verder werkt De Distelvink in diverse activiteiten nauw samen met de Wijkvereniging, het Buurtcentrum en de dierenweide.  

Kijk op Googlemaps! 

Onze plattegrond


Tijdens de vakanties:

Donderdags van 9.30 tot 12.00 uur

En verder altijd als je onze vrijwilligers in de tuin ziet werken.


Midzomeravonden vanaf 19.00 tot 21.30 op onze schooltuin

Beleef deze avond samen met je familie, je buren en iedereen die van planten houdt!

    

Midzomeravond

Tuinplan 2021


Wat gaat er in de tuin van 2021 groeien? Houden we de groepstuinen of maken we weer individuele tuintjes?9 Plantuien  

2 rijen Worteltjes                        


1 Courgette      

1 rij Radijsjes

5 Afrikaantjes

1 Lente-ui, Tuinkers en 1 Viooltje. Als de lente-ui wordt geoogst komt er een kruidenplantje voor in de plaats.


Elke klas krijgt een eigen veldje. Daar komt op te staan:

Aardappelen              


Prei 

Bietjes


Groepstuinen in 2020

Nieuws

Groeien in 2020 

De Tuin was in 2020 nog nooit zo mooi geweest. We hadden rijen dikke uien, velden met aardappelen, wonderlijk gekleurde Amerikaanse mais, superhoge zonnebloemen en vele dahlias.

De kinderen die onze tuinen bezochten namen na afloop van de lessen bakken met oogst mee naar school. De bofkonten!

 
              
        
   

Eerste lente-oogst zichtbaar: lenteui, tuinkers en radijsjes!

Onze geschiedenis    

In maart 1986 is de Distelvink als schooltuin gestart. De tuin lag destijds aan het einde van de wijk. Het winkelcentrum was al in aanbouw, maar aan de zuidkant keken de kinderen zo de polder in.  Eenzaam stond de werkschuur in een kale kleivlakte.  

De werkschuur in een kale kleivlakte

Want het Stevenspark is gebouwd op een rivierbedding in het voormalige stroomgebied van de Rijn. Nu is klei wel erg vruchtbaar, maar lastig te bewerken. Na een regenbui wordt klei kleverige blubber, na zonneschijn vormt het keiharde klonten. Het was hard werken om die taaie klei om te vormen tot bruikbare tuingrond. In de beginjaren gebruikte men zand, heidecompost en groenbemester om de grond daarmee diep onder te ploegen. En nog steeds wordt de aarde om de paar jaar grondig omgeploegd met tuingrond, lavazand  en koemest met stro. Natuurlijk komen er geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen in de grond, want de schooltuin werkt al die dertig jaar volledig biologisch. De Distelvink houdt haar oorsprong in ere. Elk jaar krijgen de kinderen een aparte ‘bodemles’. Daar krijgen zij, met behulp van een grondboor, te zien dat er nog steeds een laag blauwe zee-en rivierklei in de bodem zit.     

Meer dan dertig jaar later is de tuin omringd door bomen, en staat midden in een drukbevolkte wijk met een winkelcentrum, een buurtcentrum en het NS station De Vink op loopafstand. Hoe heeft die die kale kleivlakte in al die jaren haar huidige vorm gekregen?  

De kruidentuin

De eerste kruidentuin is begin 90-er jaren aangeplant door de toenmalige tuincoördinator. De tuin bestond uit een labyrint van kniehoog geschoren buxushagen die de verschillende grondvakken met de kruiden omzoomden. Maar in 2018 sloeg de beruchte buxusmot toe. De vrijwilligers moesten alle zieke buxus, 100 meter lang, struikje voor struikje uitgraven. Dat werd een grote berg!  Begin 2019 hebben de vrijwilligers een nieuwe tuin aangelegd die bestaat uit grote vierkante en gekruiste vakken, omringd door lage ruwe planken.   

Deze tuin is omsloten door een manshoge beuken heg. In de tuinvakken groeien geneeskrachtige kruiden en kruiden voor in de keuken.  Elk jaar geven de vrijwilligers hun kruidenles, waarin de kinderen kruiden kunnen plukken, ruiken en proeven.

Het bomenpad

Het bomenpad dat de schooltuintjes omringt dateert van 1995. Om mee te doen met de Nederlandse Bomenplantdag hebben de kinderen, klas na klas, allerlei verschillende bomen en struiken zelf aangeplant. Als je nu het dichtbegroeide bomen-en struikenpad ziet, kun je bijna niet geloven dat dat toen nog  allemaal smalle sprietjes waren. En natuurlijk krijgen alle kinderen een speciale bomenles, waarin ze zelf gaan uitzoeken hoe al die bomen en struiken dan wel heten.      

De bijenstal

Zoals elke schooltuin in  Leiden heeft ook de Stevenshof een eigen imker en een eigen bijenstal. De imker houdt daar zijn bijen en verkoopt hun honing via de vrijwilligers. De imker doet dit geheel vrijwillig en heeft in de zomer veel werk om de bijen niet te laten zwermen. De stal ligt tegen de sloot, zodat niemand last heeft van de bijen. Zij halen hun honing in het park en uit de tuinen van de huizen in de buurt. Op die manier dragen zij ook hun steentje bij aan de bloei van de planten.

De imker, die de bijenstal beheert, is lid van de Imkervereniging Leiden e.o. De bijenstal en alles wat daar bij komt kijken, is halverwege de 90-er jaren zelf gebouwd. De bijen genieten van de talloze verschillende  bloemen die elk jaar weer volop bloeien in de tuintjes. En hun honing is heerlijk. In een speciale bijenles leren de kinderen dat bijen bijzonder nuttig zijn en helemaal niet eng, als je ze maar met rust laat.   

De broeikas  

De vrijwilligers wilden graag een broeikas hebben. Want in een kas kan je plantjes uit zaadjes laten groeien die je dan later in de tuin kunt planten (dat heet voorkweken), of je kan er tomaten of Italiaanse groente laten groeien. Maar na 2005 moest er bezuinigd worden. Men heeft  toen het Rabo wensenfonds benaderd. Dat was best nog spannend, want je moest voldoende stemmen winnen om je wens gerealiseerd te zien. Alle kinderen stemden mee, en, geholpen door de stemmen van de bezoekers van het winkel- en buurtcentrum is het toch gelukt.

Het onderhoud

Een schooltuincomplex moet onderhouden worden. Alle schooltuintjes worden aan het eind van het seizoen omgeploegd en bemest. De graspaden worden regelmatig gemaaid, bomen en struiken gesnoeid, de akker met graan ingezaaid en geoogst. Voor het zware werk zoals ploegen, frezen en gras maaien krijgen de vrijwilligers extra hulp via een bedrijf, dat gelieerd is aan de tuinbouwschool. Zo leren jongeren het vak op onze tuinen. Het direct onderhoud van de tuintjes en de akkers doen de kinderen zelf. Zij worden geholpen door hun leerkrachten, soms door hun ouders en familie en natuurlijk door de vrijwilligers.

De werkschuren

Op een tuin hoort opslag te zijn: bijvoorbeeld voor de werktuigen en de zaden. En als plek voor de kinderen om les te krijgen. Eerst was er maar één schuur. Toen kwam er een tweede, die eerst door het wijkbeheer en de beheerders van de kinderboerderij werd gebruikt. Nog weer later maakte de wijkvereniging, naast de schooltuinvrijwilligers, gebruik van de tweede schuur. Maar het aantal leerlingen was in de afgelopen dertig jaar van 80 naar ruim 220 leerlingen gestegen. En de wijkvereniging kreeg hoe langer hoe meer succes met haar evenementen en dus behoefte aan meer opslagruimte. De schuur raakte propvol en vervallen. Gelukkig konden de schooltuinvrijwilligers, dank zij een subsidie in 2016, de tweede schuur opknappen en helemaal inrichten als eigen les-schuur en opslag. De wijkvereniging op haar beurt kreeg er een eigen opslag naast. Nu staan er drie werkschuren op de tuin.  

Het werken, genieten en lekker eten van de tuin

Van april tot oktober voltrekt zich elk jaar een wondertje. De kale akkertjes veranderen langzaamaan in een groen landje. En staan eenmaal de bonenstokken weer overeind, dan gaat alles hard groeien. Het is een feest als het gewas van de bonen hoog om de stokken staat, de zonnebloemen weer bloeien en je de ene dikke courgette na de andere kan oogsten en opeten. Als de dahlia’s eenmaal bloeien, blijven ze ook bloeien tot aan de nachtvorst of tot het noodzakelijke rooien.

De educatieve functie: het leren en ervaren van de tuin

Van begin af aan hebben alle kinderen, die in deze wijk op school gaan, in groep 6 een schooltuin gehad. De Stevenshof heeft hierdoor een duidelijke voordeelpositie ten opzichte van de andere Leidse wijken.

De kinderen zaaien, planten, wieden en oogsten niet alleen, maar krijgen gedurende het hele schooljaar daarnaast aparte natuurlessen mee. Het zijn de vrijwilligers die de lessen maken, voorbereiden en geven. De reacties van de kinderen en de ervaring heeft de vrijwilligers geïnspireerd tot het telkens verbeteren van de oude lessen en het maken van nieuwe. 

Bijvoorbeeld: in het begin van het schooljaar  hoorden de vrijwilligers de kinderen vaak roepen: ‘Ieuuw, een worm!’ Of ‘Aaaiii’, een eng torretje met pootjes!’ Zo kwam er de ‘beestjesles’, want beestjes kunnen nuttig en erg mooi zijn. Andere voorbeelden: wat heeft een pak cornflakes te maken met de maiskolf die achterin je tuin staat? En hoe kan je van goudsbloemen een geneeskrachtige zalf maken?  

Alle vrijwilligers, leerkrachten van de vier scholen, de familie van de kinderen en de buurtbewoners zetten zich in om de kinderen en elkaar een onvergetelijke ervaring mee te geven: tuinieren in de eigen buurt, over de natuur leren, ervaren en proeven van wat de tuin hun te bieden heeft. 

Onze lesschuur

Hoe kwam de schooltuin aan deze naam? 

In 1989 werd er op de schooltuin op Cronesteyn een wedstrijd gehouden: wie verzint er een goede naam voor onze tuin? De winnende naam was: Akkerdistel.  Toen hebben de medewerkers in 1992 verzonnen dat het op de oude plek in Noord Groenakker werd, want het was ook een hele grote akker. Een distelvink eet graag van de zaden van de akkerdistel. En de Stevenshof ligt dichtbij NS station de Vink. Om de namen van de schooltuinen met elkaar te verbinden werd de tuin in de Stevenshof dus Distelvink genoemd.

Hier kun je lezen waarom de Distelvink ook wel putter wordt genoemd:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Putter

Dit is de Distelvink als Puttertje

Vrijwilligers gezocht voor onze schooltuin in de Stevenshof.

Wie wil ons mee helpen zodat ook de kinderen in de Stevenshof een eigen tuintje kunnen blijven verzorgen en zo ongelofelijk veel leren over de natuur?

Van april tot begin oktober komen de kinderen wekelijks een uur naar de schooltuinen met hun leerkracht en tuinouders. Op de tuin zorgt een groepje van minimaal 2 vrijwilligers per klas dat alles klaar staat voor het zaaien, planten en wieden. Er wordt uitleg gegeven in de kring en in de voorbeeldtuin en dan worden de kinderen bij het werk in hun eigen tuintje geholpen en aangemoedigd. In de vrijwilligersgroep is behoefte aan diverse kwaliteiten. Ervaren tuinders zijn zeer welkom om hun kennis over te dragen , maar ook om af te rekenen met lastige ongewenste planten. Wil je helpen om kinderen enthousiast te maken voor de natuur, ze te wijzen op planten en beestjes op de tuin, dan ben je ook zeer welkom.

Nieuwe vrijwilligers krijgen uiteraard de nodige instructies, een Handboek en begeleiding van ervaren mensen.  Geef je dus snel op.

 

Heeft u belangstelling, of wilt u meer informatie stuur een e-mail naar: marian.kathmann@planet.nl
Onze imker Nol in actie1

Nieuwe reacties