VLS Vereniging Leidse Schooltuinen

1. de Akkerdistel 2. de Distelvink 3. de Distelvlinder 4. de Zilverdistel 5. de Melkdistel

Welkom op onze website

De vereniging Leidse Schooltuinen heeft 5 schooltuincomplexen.
De kinderen komen hier onder schooltijd met leerkracht en hulpouders naartoe.

Op de pagina's van de 5 complexen vindt u meer informatie.

Nieuwe reacties